Àlgebra amb majúscules

Les matemàtiques ajuden als  estudiants a pensar amb lògica. L’àlgebra  enforteix aquestes destreses lògiques i els inicia en el pensament abstracte, a visualitzar conceptes i relacions complicades.

àlgebra

L’habilitat d’entendre conceptes complexos que els estudiants adquireixen amb l’àlgebra els ajuda a organitzar la seva forma de pensar i  a buscar possibles solucions  fent que puguin  donar respostes raonables  enfront de  situacions complicades o dinàmiques. Aquestes habilitats preparen als estudiants  per al  seu futur professional.

Les tècniques que s’aprenen en àlgebra representen la base de les matemàtiques i ciències d’alt nivell que es requereixen per entrar en la majoria de les universitats.

Els exàmens d’admissió  a universitats nord-americanes com el SAT i el ACT inclouen moltes preguntes relacionades amb l’àlgebra.

La Fundació s’ha adonat que a molts dels nostres estudiants encara li falten destreses i preparació en àlgebra i  per això ha preparat aquests dos cursos per començar a esmenar aquests problemes així com per oferir a tots els nostres alumnes una formació més integra i ajudar-los en la seva preparació acadèmica. Oferim un programa d’àlgebra complet semblança al de la CTY de la Universitat John Hopkins que es dividirà en dos cursos, la conveniència de passar un o un altre serà criteri del formador perquè es basarà en les necessitats de l’estudiant.

Esperem que aquesta nova aposta a l’excel·lència doni els seus fruits en els nostres futurs professionals.

Informació: Curso_algebra 1_cat -  Curso_algebra 2_cat

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in Articles, Novetats and tagged , , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply