Anotacions importants sobre el test SCAT

Benvolgudes famílies,

A causa de les  múltiples preguntes que moltes famílies ens fan sobre la prova i els objectius del test, com a Director Tècnic de la Fundació m’agradaria aclarir alguns conceptes que segueixen presentant confusions i apreciacions errònies.

OBJECTIUS

  1. El test SCAT, propietat del Centre de Joves amb Talent (CTY) de la Universitat John Hopkins, és una prova que analitza les habilitats d’aprenentatge no de contingut. És a dir analitzem intel·ligència sintètica, considerant que l’alumne ja té adquirit per endavant aprenentatges verbals i quantitatius i  pretenem analitzar si mitjançant el raonament el alumne és capaç de donar solució a les preguntes que es plantegen en el test.
  2. El test SCAT analitza la capacitat de resposta sota pressió: l’estudiant ha de raonar i contestar a 50 preguntes en 20 minuts. L’enfocament es troba en les habilitats de raonament verbal i matemàtic.
  3. Aquest test ni s’aprova ni se suspèn, busquem trobar una puntuació que analitzi la intel·ligència sintètica i conèixer les necessitats educatives de l’alumne (veure la gràfica que s’adjunta).
  4. Segons el nostre contracte amb la Universitat John Hopkins, el test es realitza en above level (tres anys per sobre del curs de l’estudiant) amb la intenció de poder analitzar el seu sostre intel·lectual, tinguem en compte que a la zona vermella  (gràfica adjunta) solament es troba el 10%  de superdotats. D’aquí la seva dificultat actual.

Finalment m’agradaria assenyalar que hi ha un reduït grup d’alumnes que han fet la prova per poder assistir el proper estiu als cursos que organitza la CTY. No hi ha  cap fracàs  en els resultats si analitzem bé les puntuacions obtingudes pels alumnes encara que gairebé tots els alumnes que han fet aquest test estan obligats a realitzar la prova en Prometric per poder participar en els cursos d’estiu.

Vull deixar clar que a excepció d’un parell  d’alumnes als quals no s’ha recomanat fer la prova en Prometric per no haver aconseguit el mínim percentil necessari, la resta és altament recomanable perquè creiem que així  tindran  dues possibilitats més per obtenir la puntuació requerida.

archivo_scat

 

Dr. Javier Berché

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in General, Reflexions and tagged , , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply