Bases per la identificació de les altes capacitats (II)

Un dels objectius de la primera visita és elaborar una historia clínica del nen o nena, el més completa i exhaustiva possible. Per això, en aquesta primera trobada, és fonamental crear un clima de confiança i realitzar una escolta atenta al que tenen a dir les famílies, i el nen mateix, per aconseguir les dades que hauran de guiar tot el procés d’identificació.

S’ha de tenir en compte que, en aquesta primera fase, és molt important detectar si existeixen problemàtiques que poden estar emmascarant les altes capacitats o viceversa, i aquestes dificultats s’identifiquen sobre tot a partir del coneixement de les característiques personals i del comportament de l’alumne.

En el cas de persones amb altes capacitats i talents excepcionals, resulta molt útil per l’orientació del professional, utilitzar en aquesta fase qüestionaris d’avaluació subjectiva per pares i professors, que ajuden a quantificar en certa mesura les observacions sobre comportaments no habituals en nens de la seva edat o que corresponen a una motivació i creativitat altes, segurament ja comentades durant l’entrevista.

El professional té a la seva disposició diferents qüestionaris que pot utilitzar, fins i tot alguns d’ells recollits en els protocols d’identificació promoguts per diferents administracions. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per exemple, recomana l’ús d’uns qüestionaris simples per pares i mestres de nens a partir dels 5 anys, amb l’objectiu d’establir la necessitat de realitzar o no a l’alumn@ un estudi posterior d’avaluació de les altes capacitats.

A la Fundació, des de fa més de 20 anys, s’utilitza el qüestionari per pares de L. K. Silverman que aporta dades sobre les característiques de l’alumn@ i indicacions sobre el posterior programa de seguiment personal i educatiu més adient. Aquest qüestionari igual que un altre molt conegut, el SRBCSS (Scales for ratin the behavioral characteristics of superior students) de Joseph Renzulli dirigit principalment als professors, estan molt ben estudiats, son fiables i estan disponibles en castellà, encara que la seva elaboració i validació estadística primària es va realitzar pels seus autores als Estats Units.

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in Articles, Novetats and tagged , , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply