Doctor Javier Berché

El Doctor Javier Berché

El Dr. Javier Berché Cruz (Barcelona, 1949) és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (1972) i pediatre. Des de 1972 fins a 1996 va exercir de pediatre a l’equip del Dr. Brotons de Barcelona. El 1980 va iniciar els seus estudis de Neurologia i Psiquiatria infantil, moment en què va despertar el seu interès pel tema dels nens amb Alta Capacitat Intel·lectual i Talent Excepcional. El 1982 va començar els seus estudis al voltant del grup d’alumnes amb alta capacidad intel·lectual, donat que a través de moltes famílies va constatar que aquest tipus d’alumnes estaven completament oblidats dels programes educatius.

Des d’aleshores ha participat en diferentes cursos i seminarios dedicats a la superdotación infantil i ha establert relacions amb molt diverses institucions i universitats amb programes específics per a alumnes d’aquest perfil. El 1986 va fundar, juntament amb 24 pares de nens superdotats, l’Associació per al Desenvolupament de la Creativitat i el Talent, pionera a Espanya en l’estudi i ajuda per als alumnes d’alta capacitat intel·lectual i talents excepcionals.

L’agost de 2011, gràcies a la col·laboració d’ex alumnes de la citada associació i dels seus pares, es crea la Fundació Privada Javier Berché, per consolidar els objectius realizats fins aleshores i buscar nous horitzons i camps de treball.

Principalment ha establert programes de col·laboració amb el centre de joves amb talent (CTY) de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, i també amb l’acadèmia avançada de la University of West Georgia on diversos alumnes estan cursant estudis d’alta capacitació.

El Dr. Berché ha publicat dos llibres sobre els alumnes superdotats: La superdotación infantil: del mito a la realidad (1996) y Guía de la supervivencia para padres de niños superdotados (1998)