Escola de pares del 23 de febrer: els hàbits d’estudi

Relacions pares – fills. L’hàbit d’estudiar

La manca d’hàbits d’estudi dificulta el procés d’aprenentatge i l’èxit acadèmic i, per tant, és important treballar ja en la seva adquisició des del segon cicle de primària, encara que normalment no es detecta com un problema fins que l’alumne accedeix a secundària, en augmentar el nivell d’exigència dels estudis.

En alumnes amb altes capacitats i talentosos és molt important treballar els hàbits d’estudi. La seva major capacitat d’aprenentatge i gran memòria, normalment els permet entendre amb facilitat les explicacions dels seus professors però, per això mateix, tendeixen a avorrir-se i impacientar-se i és necessari estimular-los i motivar-los a adquirir aquests hàbits els quals els han de permetre aprofundir en els continguts més enllà dels deures i de gaudir del propi procés d’aprendre, han d’aprendre a aprendre.

Contingut de la sessió

  1. ¿Què és un hàbit?
  2. Necessitat d’hàbits d’estudi en el nen amb altes capacitats i talentós
  3. ¿Com puc ajudar al meu fill a adquirir hàbits d’estudi?
  4. Consensuar un horari i establir un lloc
  5. Las tècniques d’estudi
  6. La motivació en el nen amb altes capacitades y talentós

Més informació sobre el cicle de conferències de l’Escola de pares

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in Novetats and tagged , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply