Escola de pares del 23 de març: les disincronies en el desenvolupament del nen superdotat

PROPERA CONFERÈNCIA: Descripció de les disincronies. En què forma condicionen les diferents velocitats de desenvolupament  dels nens amb alta capacitat intel·lectual

La persona amb superdotació presenta un desenvolupament asincrònic  atès que en ella hi conviuen diferents edats: la edat cronològica, la intel·lectual, la psicològica i la de talent.

Les conseqüències negatives per al nen amb superdotació intel·lectual d’aquest desenvolupament intel·lectual, afectiu, social, i també físic i motor, irregular i no compassat, tan sols pot equilibrar-se des de la identificació precoç de la superdotació que ha de permetre a pares i professors donar a aquests nens la comprensió i l’atenció necessària peaconseguir un desenvolupament més equilibrat i harmònic.

Contingut de la sessió

1. El concepte de disincronia

2. Els tipus de disincronies en el nen superdotat

3. La disincronia entre capacitat d’aprenentatge y maduració psicomotriu

4. La disincronia interna entre capacitat intel·lectual i afectivitat

5. La disincronia d’interessos

6. Factors d’equilibri

Mès informació sobre el cicle de conferències de l’Escola de Pares

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in Novetats and tagged , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply