Evolució de la asincronia en el desenvolupament intel·lectual de nens amb altes capacitats

En innumerables ocasions hem parlat del desenvolupament intel·lectual asincrònic, la seva edat mental és superior a la seva edat cronològica, dels nens d’altes capacitats. Una característica que recull el Grup Columbus, presidit per la Dr. L. Silverman, en la seva definició de superdotació:

“La superdotació és un desenvolupament asincrònic en el qual es combinen habilitats cognoscitives avançades i una intensitat ampliada, per a crear experiències internes i enteniments que són qualitativament diferents de la norma. Aquesta asincronia s’incrementa segons major sigui la seva capacitat intel·lectual.”(Grupo Columbus, 1991)

D’altra banda, és molt important tenir en compte que la asincronia no és estàtica sino dinàmica, està en permanent evolució, i que el rati entre edat mental i cronològica, a més d’ésser més gran quan més gran és el quocient intel·lectual del nen, augmenta amb l’edat (Gross, 1993).

Per afegir encara una major complexitat, els nens d’alta capacitat intel·lectual es desenvolupen asincrònicament, a diferents velocitats, també a les diferents capacitats o àrees d’aprenentatge. Així, el nen ha de gestionar una amalgama d’edats de desenvolupament diferents que conviuen i es manifesten al abordar diferents situacions (Gilman, 2008).

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in General, Novetats and tagged , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply