La lateralitat visual (II)

A la primera part d’aquest article, hem vist la complexitat de les fibres del nervi òptic, que configura un grup de característiques específiques que el oftalmòleg coneix molt bé per a poder diagnosticar correctament les afectacions en la visió, en el veure.

No obstant això, ara volem incidir en els conceptes de lateralitat visual motora i funcional de l’ull, tan importants per als aprenentatges psicomotrius i de lectoescriptura, que es relacionen amb el mirar.

Quan en una caseta de fira qualsevol de nosaltres apunta a una diana, amb una escopeta de balins o amb un arc de fletxes, generalment tanca un ull. Això es degut a la coordinació ull –mà que fa que, normalment, en prémer el gallet de l’escopeta o tensar la corda de l’arc, es mantingui obert l’ull del costat que coincideix amb el costat de la mà que s’utilitza. Una coordinació que funciona així en qualsevol tipus de psicomotricitat, grossa o fina.
D’altra banda, quan col·loquem el llapis en un full de paper per iniciar l’escriptura, sembla que mirem amb els dos ulls atès que tots dos es mantenen oberts, però, en realitat segueix existint la mateixa coordinació mà – ull, i un dels ulls és aquell que dirigeix el moviment de la mà.

Per tant, es pot donar un tipus de la denominada lateralitat creuada si s’escriu amb la mà dreta mentre es mira amb l’ull esquerra.

Malgrat que, en ocasions, es presenta un tipus de lateralitat creuada més complexa si es té en compte el costat del cervell que està visualitzant les imatges, és a dir, la lateralitat funcional cerebral. La coordinació mà – ull està alineada, per exemple, mà i ull dret, però la imatge es visualitza en el costat esquerra del cervell. Una lateralització que encara pot presentar un escenari més complex si s’utilitza la mà esquera, la lateralitat visual motora és dreta i la funcional, esquerra.

Per això, per tancar aquesta sèrie d’articles dedicats a la lateralitat, la conclusió és que és un exercici de responsabilitat realitzar un estudi complet de les lateralitats del nen i al més aviat possible, per a prevenir possibles dificultats en els processos d’aprenentatge.

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in Articles, Novetats and tagged , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply