La lateralitat visual

Si, como vèiem en articles anteriors, l’aparell auditiu i la lateralitat auditiva tenen la seva complexitat, aquesta encara és més gran per l’aparell visual.

En primer lloc, per que s’ha de distingir entre la lateralitat motora i la lateralitat funcional de l’aparell visual. La primera ve determinada per l’ull director en la visió binocular, que serà el responsable de la localització espacial i de la intensitat del impuls que ha d’arribar als dos ulls per a una fixació adequada de la mirada en l’objecte d’interès. Mentre que la lateralitat funcional es refereix a la part del cervell predominant en els processos d’integració i interpretació d’allò que es mira, què és i on hi és. Per tant, la visió està correctament lateralitzada quan la dominància d’ambdues funcions, motora i funcional, coincideix.

En segon lloc, per que de la mateixa manera que entenem que no és igual sentir que escoltar, tampoc és el mateix veure que mirar. Igual que amb l’oïda, mentre que mirar és una acció voluntària, veure és un procés passiu.

Aquesta complexitat de l’aparell visual ja es deriva de la pròpia estructura anatòmica funcional del nervi òptic, que intentarem explicar a continuació amb ajut d’un esquema.

A l’esquema es pot observar que les fibres externes del nervi òptic de l’ull dret van a enviar la informació a la zona occipital de l’hemisferi cerebral dret, mentre que les fibres externes del nervi òptic de l’ull esquerre, la envia a la zona occipital de l’hemisferi esquerre. Però, a més a més, les fibres internes de l’ull dret es creuen i envien informació a la regió occipital de l’hemisferi esquerre, mentre que les fibres internes de l’ull esquerre, la envien a la regió occipital de l’hemisferi dret. Aquest creuament es denomina el quiasma òptic. Aquest esquema el coneixen molt bé els mèdics oftalmòlegs atès que és imprescindible per a determinar exactament el lloc d’una lesió associada a diferents formes de ceguesa total o parcial.

Per a tancar l’article d’avui, dir que el “veure” és una especialitat predominantment mèdica: la oftalmologia, i el “mirar” és una especialitat nomenada “optometria” i que té molt a veure amb la lectura i el seu aprenentatge.

S’explicarà millor en un proper article, però … tingueu en compte que si el seu fill s’apropa massa a la televisió per a veure-la, el més probable és que l’hagi de visitar l’oftalmòleg, però si no li agrada llegir, millor que el miri l’optometrista.

Facebook Twitter Linkedin
    This entry was posted in Articles, Novetats and tagged , . Bookmark the permalink.

    Leave a reply