Llista de problemes específics dels infants amb altes capacitats intel·lectuals

El diagnòstic de les altes capacitats és un procés que requereix un alt grau de professionalitat on intervenen diversos especialistes. No obstant això, hi ha alguns indicatius que ja apunten la possibilitat de presentar altes capacitats intel·lectuals.

Linda K. Silverman va detallar en la llista següent els factors que poden ser indicatius d’un possible diagnòstic inicial de superdotació:

 • Confusió al voltant del significat de superdotació
 • Diferents sentiments
 • Alt grau de sensibilitat
 • Idealisme
 • Sentiments d’inadequació
 • Cruel autocrítica
 • Alts nivells de conflicte interior
 • Profunda preocupació amb la moralitat i la justícia
 • Falta de comprensió dels altres
 • Falses expectatives cap als altres
 • Hostilitat dels altres cap a les seves habilitats
 • Dificultats de relació social
 • Dificultat de selecció davant múltiples talents
 • Absència de desafiament en el treball escolar
 • Depressió (generalmente manifestada como a avorriment)
 • Alts nivells d’ansietat
 • Dificultats en acceptar les crítiques
 • Inconformisme i resistència a l’autoritat
 • Rebuig a la rutina i tasques repetitives
 • Excessiva competitivitat
 • Aïllament dels seus companys
 • Baixa tolerància a la frustració
 • Falta d’hàbits d’estudi

A conseqüència de la majoria dels factors detallats, Silverman ens dóna una llista completa de les causes del seu baix rendiment acadèmic que pot ocasionar en molts casos fracàs escolar:

 • Por a suspendre
 • Por a l’èxit
 • Por a la no acceptació per part del grup de companys
 • Discapacitats d’aprenentatge no detectades
 • Absència d’aprenentages bàsics i hàbits d’estudi
 • Inapropiades activitats educatives
 • Absència d’oportunitats en la societat
 • Massa altes o massa baixes expectatives dels pares
 • Absència de suport parental per la seva educació
 • Por a la sobrepressió exercida pels pares
 • Baixa tolerància a la frustració
 • Falta d’autocontrol
 • Absència de competitivitat
 • Culpabilitat de ser un avantatjat intel·lectualment
 • Interès en altres activitats al marge de l’escola
 • Acumulació de dèficits i creença en el fracàs
Facebook Twitter Linkedin
Bookmark the permalink.