Què és l’STB (bateria de tests espacials)?

Objectius de l’ús de l’STB

El seu fill és capaç de visionar els objectes des de diferents angles? Comprèn sistemes complexes per fer funcionar una màquina o un sistema? Recorda amb facilitat cares, objectes, o bé, li interessa el disseny? Prefereix imaginar i/o jugar amb gràfics abans que llegir un text? Si ha respost que sí a una o més d’aquestes qüestions, pot ser que el seu fill tingui un alt nivell d’habilitat espacial. La bateria de tests espaciales (STB) del Center for Talented Youth de la Universitat Johns Hopkins pot determinar l’habilitat d’un nen en aquesta potencial i definida àrea de la intel·ligència.

Beneficis derivats de fer la proba de l’STB

  • Identificació precoç del talent no reconegut, un talent que no està estudiat en la majoria dels tests estandarditzats.
  • Proporciona una millor idea comprensiva de les habilitats cognitives dels seus fills quan es combina amb els tests d’execució de les habilitats verbals i matemàtiques (SCAT).
  • Ajudarà als pares i a l’alumne a prendre decisions sobre els seus estudis superiors i a escollir les universitats adequades.
  • Ajudarà el seu fill en el barem per poder participar en els cursos d’estiu online que realitza el CTY de la universitat Johns Hopkins.

Aplicant l’STB podem ajudar les famílies a comprendre un ampli ventall d’habilitats de l’estudiant. Familiaritzar-se amb aquestes habilitats pot ser molt útil per obtenir una acurada informació acadèmica de cara a poder plantejar el futur universitari.

Quines habititats mesura l’STB?

Actualment hi ha dos diferents aplicacions de l’STB. Una d’elles, l’aplicació mitjançant l’ordinador, només és disponible als Estats Units. La Fundació Javier Berché empra l’aplicació en làmines, i el CTY ens ajuda a realitzar el barem espanyol. Quan s’hagi finalitzat aquesta primera fase d’estudi, ja podrem emprar l’edició per ordinador. L’STB que utilitzem a Espanya, consta de tres àrees d’estudi:

  • Desenvolupament de superfícies. Mesura l’habilitat, partint d’una figura en un pla. S’ha de doblegar la figura por unes línees de punts i convertir-les en els eixos d’una caixa de tres dimensions. Aquesta part serà important per estudis d’arquitectura o disseny
  • Rotació de blocs. S’han d’esbrinar els resultats (entre 5 possibilitats assenyalades de la A fins la E) de girar un bloc de tres dimensions en l’espaci. És un bon predictor per a enginyeries aeroespacials.
  • Memòria visual. Capacitat de recordar figures, indica sobretot capacitats per analitzar i recordar figures en un pla, la qual cosa també té relació amb la capacitat de raonament deductiu de la lectura comprensiva.

La prova és aplicable des dels 10 anys.

Facebook Twitter Linkedin
Bookmark the permalink.