SAT verbal

verbal3

Objectiu

L ‘objectiu d’aquest curs és preparar els alumnes per assolir una bona puntuació a l’examen oficial SAT del College Board.

Competències

En l’examen SAT es busca que els alumnes siguin capaços d’utilitzar i aplicar els coneixements elementals de la llengua anglesa en processos reals . En aquest curs els alumnes no adquireixen nous coneixements sinó que consoliden els que ja tenen i els apliquen en la compressió i solució de diferents exercicis.

Requisits previs

Nivell de 4rt d’ESO, First Certificate, TOEFL i superior.

Edats compreses entre els 15 i 18 anys.

Continguts

  • Gramàtica anglesa- especial SAT
  • Reading and Comprehension
  • Critical Reading
  • Sentences Completion
  •  Vocabulari

Metodologia docent

Repàs dels continguts gramaticals més importants posant l’accent en els continguts més complicats d’utilitzar.
Comprensió de textos no solament des del punt de vista gramatical sinó també des de la compressió posant l’accent en el vocabulari ( paraules noves, antònims, sinònims, paral·lelismes, conjuncions…)
Exercicis de lectura per extreure la idea central; construir el text a partir d’aquesta idea.
Totes las sessions són purament pràctiques. Un cop finalitzat el període de repàs general es comencen les pràctiques d’examen.

Material docent

Al llarg del curs es proporcionarà els alumnes tot el material necessari per fer las classes pràctiques.

 

    Leave a reply