Serveis i programes per a comunitats educatives

La pregunta es la següent: Com podem detectar les necessitats dels nostres alumnes en relació amb les escoles?

Aquesta pregunta és de gran transcendència en aquests moments. La detecció de les necessitats dels alumnes demana eines adequades. Actualment s’estan utilitzant eines caduques en el marc educatiu.
Per altra banda, de manera equivocada s’acostuma a utilitzar proves de rendiment acadèmic, però només serveixen per mesurar el nivell específic d’aprenentatge o de coneixements de l’estudiant. Aquestes proves són mecanismes amb indicacions de gènere o continguts socials que no mesuren els objetius que nosaltres defensem. L’observació del professorat, encara que valuosa, tampoc és suficient, ja que no pot detectar les causes originals d’un dèficit d’aprenentatge o delimitar el sostre d’aprenentatge del desenvolupament d’un estudiant amb talent.
Oferim a les escoles els nostres Serveis d’Identificació de Talent, però, Com?

  • Amb els tests WISC i SOI-LA, detectem les dificultats dels alumnes i les àrees d’aprenentatge més destacades, oferint així a les escoles una informació verídica i molt concreta, la més elaborada que existeix avui en dia, del potencial del seu alumnat.
  • Projecte de formació de professors. Els alumnes amb altes capacitats tenen unes necessitats específiques. La Fundació Privada Javier Berché, ofereix un programa per a formar els professors amb l’objectiu de donar atenció a les necessitats específiques d’aquests alumnes talentosos i/o amb altes capacitats, fora del seu horari escolar, fet que permetrà que aquests joves rebin un complement educatiu més enllà de la seva formació reglada, optimitzant així les seves capacitats.
  • Projecte Educatiu. La Fundación Privada Javier Berché desenvolupa una adaptació i acceleració curricular significativa per a l’alumne de la nostra consultoria, definida por la Llei Orgànica de l’Educació de 1996, a la qual el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha donat el vistiplau per al desenvolupament del nostre projecte, que es basa en proporcionar una educació el més individualitzada possible i d’excel·lència, mitjançant l’ús de programes de la Universitat Johns Hopkins, per tal d’aconseguir que els nostres alumnes complementin i millorin el seu rendiment acadèmic en col·laboració amb l’equip educatiu del seu centre de procedència.
  • Incidir en la participació activa de l’escola en la recerca d’un marc de diàleg i experiències amb l’empresa. L’empresa ha de poder participar en el disseny curricular per tal de poder perfilar quines àrees professionals es necessiten de cara al futur econòmic del nostre país.
  • Finalment i aquest és un fet fonamental, la nostra Fundació, amb els seus professors i professionals, que estan molt a prop de la realitat dels alumnes, els centres educatius i de les seves famílies, vol convertir-se en un Think Thank que ha de col·laborar amb el govern i institucions, aportant idees i propostes per millorar els resultats acadèmics dels nostres joves en general i del nostre sistema educatiu.