Serveis i programes per a estudiants i famílies

La nostra oferta de serveis i programes per a estudiants i famílies està formada per tres grans àrees complementàries entre sí. El Servei de Diagnòstic és la primera actuació per determinar les aptituds i capacitats de l’estudiant així com per poder encaminar els reptes cognitius i conductuals de l’alumne. Aquest servei es pot complementar amb el Programa d’Acompanyament que proporciona seguiment i recolzament mèdic i psicològic individual i/o familiar amb una periodicitat acordada. Paral·lelament, el Programa de Suport Educatiu va dirigit als alumnes per tal que puguin resoldre i potenciar els seus reptes educatius amb la intenció d’assolir l’excel·lència.

Diagrama de serveis i programes per a estudiants i famílies

Servei de Diagnòstic

El Servei de Diagnòstic té per objetiu determinar en aquells alumnes que presenten reptes acadèmics, tant dificultats como altes capacitats intel·lectuals manifestes, quina és la millor manera d’encaminar les aptituds per assolir l’èxit acadèmic i personal.  Estableix un diagnòstic complet de les capacitats de l’alumne per valorar les actuacions amb la finalitat de completar i potenciar les seves aptituds. Aquest servei consta de diferents fases que poden ser atesess per professionals de l’àmbit mèdic i educatiu:

 • Entrevista amb l’alumne i els seus pares per conèixer les dificultats d’aprenentatge i/o relacionals de l’alumne amb el seu entorn educatiu i relacional. Es realitza una història clínica completa. Es procedeix a encarregar proves clíniques més precises en cas de detectar un problema cognitiu concret y se pauten els corresponents exercicis correctors i el seguiment mèdic necessari exercit pel nostre servei mèdico.
 • Realizació dels tests de diagnòstic més oportuns (WISC-IV, SOI-LA). Així es detecten les seves àrees d’aprenentatge destacades (capacitat verbal, matemàtica, creativa, geomètrica, espacial, raonament abstracte), el sostre d’aprenentatge, les possibles dificultats d’aprenentatge i/o cognitives i les seves causes (possibles dèficits visuals o auditius, problemes de lateralitat, dislèxia, TDAH, etc.)

Programa d’Acompanyament

Una vegada realizat el diagnòstico i determinades les necessitats específiques de l’alumne, la Fundació Privada Javier Berché ofrereix el Programa d’Acompanyament. El seu objectiu és proporcionar recolzament psicològico i pedagògico a l’alumne i la seva família per tal d’ajudar-los a gestionar els reptes establerts pel Servei de Diagnòstic. El Programa d’Acompanyament contempla diferents actuacions que poden realizar-se segons el diagnòstico específic de cada alumne:

 • Seguiment de l’alumne en les seves actividats del suport educatiu setmanal per tal que l’equip pedagògic realitzi una preidentificació de les capacitats d’aprenentatge, actitud, dificultats i per ajudar a l’alumne a millorar el seu rendiment acadèmic.
 • Reforç psicològic individualitzat amb periodicitat personalitzada d’acord a las necessitats específiques de l’alumne.
 • Teràpia familiar amb la intenció d’aportar estratègies en l’entorn de l’alumne.
 • Teràpia de l’escolta: Tomatis (www.tomatis-barcelona.com)
 • Teràpia visual

Programes de Suport Educatiu

Són de propòsit general, tenen com a finalitat canalitzar i potenciar el talent dels alumnes en les diferents àrees de coneixement i no es requereix un diagnòstic mèdic previ per poder accedir-hi:

 • Suport educatiu individualitzat.
 • Tecniques Dabrowski de suport emocional per equilibrar el desenvolupament emocional amb el desenvolupament a les àrees de talent, buscant l’excel·lència educativa i el suport familiar.
 • Tècniques d’estudi.
 • Programes de formació preparats per satisfer les necesitats dels alumnes.